هم مامان هم بابا

شیطون کوچولوی من به دیدن فیلم خیلی علا قه داره .مخصوصا فیلمهایی که اکثر بازیگرهاش بچه ها باشن . ((گربه آوازه خوان )) یکی از اون فیلمهاست که وروجک با اشتیاق تمام به تماشای اون نشست.وقتی صداش کردم که آوین برو بخواب (خواب بعد ازظهر)

گفت "مامانی فیلم ناراحت میشه اگه نبینمش"

دلم بهم میگه کم بود، حالا ناراحت میشه افتاد سر زبونش.

دیدم خیلی داره با اشتیاق نگاه میکنه، گفتم په برو بالشت وپتوتو بیار اینجا بخواب. تا بلکه موقع تماشا خوابش ببره.منم مشغول کارهام بودم که دیدم صدای گریش اومد . پتو رو کشیده بود رو سرش وزارزار گریه میکرد .ترسیدم گفتم چی شده مامانی؟؟؟؟؟؟ دیدم میگه من بابامو میخواااااام

تازه فهمیدم آخر فیلم دختر کوچولویی که باباشو گم کرده بود پیداش میکنه وتوی بغل هم گریه می کنند0دخترمهربون منم احساساتی میشه وبابا مسعودشو میخواد!

فداش بشم  هق هق کنان میپرسید" چرا بابای گلدونه تنهاش گذاشت؟؟؟بابا مسعودم کی می آد خونه؟؟؟" نمیدونستم چطور آرومش کنم0  بغلش کردم وگفتم : عزیزم ،بابایی کلاسه شما بخواب، بیدار بشی  بابا هم اومده 0اصلا منم پیش دخترم میخوابم0

با همون گریه گفت:"شما برو اون طرف بخواب من میخوام تنها بخوابم وبه بابام فکر کنم!!!!

بلههههههههههه!!! دختر عشششششق باباشه ، بابا عاشق کاراشششششه!!

وروجکم خیلی باباییه ولی  مامانشو هم بی هوا نمیذاره0 هر وقت ازش میپرسن بابا رو بیشتر    دوست داری یا مامانو؟؟؟؟ میگه"  هم بابا هم مامان"

 مامان و بابا قربون این  نازنین دختر

یه روز بابا داشت به اخبار شبکه خبر گوش میداد ومنم مشغول صحبت با تلفن بودم0 سرو صدا زیاد شده بود ومن با اشاره گفتم، صدا رو کم کن و در مقابل اشاره دیدم که برو توی اتاق صحبت کن0چشمهای تیز بین شیطونک زرنگم از این اشاره ها به دور نبود0 بعد از چند دقیقه که اومدم بیرون، دید نشستم و حرفی نمیزنم، دستاشو زد به کمرشو وابروهاشو تو هم کشید و گفت" بابا مسعود، کسی با زنش اینجوری رفتار میکنه؟؟؟ "بابایی که جا خورده بود گفت مگه من چی کار کردم 0جواب داد" کسی به زنش میگه برو توی اتاق که ناراحت بشه؟؟؟.به مامان بگو ببخشید 0 ازش معذرت خواهی کن "

ای جاااااااااااااانم !انقدر صورتش توی اون لحظه خوردنی شده بود که نزدیک بود قورتش بدیم

 خلاصه اینکه بابا مسعود به گناه نکرده متهم وبعد هم توبیخ شد

/ 6 نظر / 13 بازدید

اخی نازی به سرعت باباشو محاکمه کرد[نیشخند] خدا ببخشه براتون[گل]

اخی نازی به سرعت باباشو محاکمه کرد[نیشخند] خدا ببخشه براتون[گل]

مامانی طاها

[ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب]

مهدیه مامان همتا

سلام عزیزممممممم حالت چطوره؟ ماشا... چه دختری خدا حفظش کنه خیلی نازههههه چه شیرین زبونهههه با افتخار لینکتون کردم[ماچ][ماچ][گل][ماچ][ماچ]

مهدیه مامان همتا

سلام عزیزممممممم حالت چطوره؟ ماشا... چه دختری خدا حفظش کنه خیلی نازههههه چه شیرین زبونهههه با افتخار لینکتون کردم[ماچ][ماچ][گل][ماچ][ماچ]